اطلاعیه
کنفرانس یکروزه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی
 
 
 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين

 معاونت آموزشي
 
« اصلاحیه»
 
 
کنفرانس یکروزه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی
(آموزه های قانونی و اخلاقی برای پزشکان و کادر درمان)
 
تاریخ برگزاری : 25/7/96      ساعت :   ( 8 الي 13 )
مکان : سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه  (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)
 
با اعطای امتیازآموزش مداوم
ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )
شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )    
                       
                                        
                                    دفتر آموزش مداوم دانشگاه
 
 
امتیاز دهی