اخبار
سومین کارگاه کشوری ایمنی و کنترل عفونت جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاهسومین کارگاه کشوری ایمنی و کنترل عفونت جهت 32 نفر از پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی در روز یکشنبه، مورخ 16 دی‌ماه سال جاری از ساعت 17-8 در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد. این کارگاه، در دو بخش تئوری و عملی، در راستای ارتقاء سطح آگاهی پرسنل عملیاتی اورژانس در زمینه ایمنی شغلی و کنترل عفونت تشکیل گردید.


تاریخ درج خبر : 1397/10/20 08:59:26

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی