اخبار
برگزاری آزمون پایان ترم اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عملآزمون پایان ترم اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل، جهت 25 نفر از دانشجویان ترم یک کارشناسی مامایی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، مورخ 18و 19 دی‌ماه سال جاری، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد. در این آزمون مهارت‌هایی از قبیل کنترل علائم حیاتی، گزارش نویسی و فرآیند پرستاری، کنترل عفونت، مراقبت از زخم و پانسمان، کاتتریزاسیون مثانه، تعبیه لوله بینی- معده‌ای (NGT)، انواع روش‌های تزریقات و مایع درمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.


تاریخ درج خبر : 1397/10/22 12:55:13

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی