اخبار
آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با مفاهیم دانش پژوهی آموزشی
برای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، سمینار مجازی با عنوان «آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آئینه آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی» با همکاری مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و مراکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

این سمینار، روز 25 تیر 1398 با حضور 40 تن از اعضای هیأت علمی، هیأت ممیزه و کارشناسان آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به صورت آنلاین در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در سمینار مذکور، در خصوص مبانی و مفاهیم پایه، دانش پژوهی آموزشی، ارزیابی دانش پژوهی آموزشی، راهکارهای ترویج دانش پژوهی و دانش پژوهی آموزشی در آئینه ارتقاء  توضیحات کاملی  ارائه شد. مُدرّسان این برنامه، دکتر شهرام یزدانی، دکتر فخرالسادات میرحسینی، دکتر فخرالسادات حسینی و دکتر طاهره چنگیز و دبیر علمی این سمینار، دکتر عظیم میرزازاده، مدیر مرکز مطالعات وزارت بهداشت بودند.


در این برنامه، به ابهامات و سوالات شرکت کنندگان در پایان هر مطلب، توسط سخنرانان و گروه های مجازی موجود که توسط وزارت بهداشت تدارک دیده شده بود، به طور آنلاین پاسخ داده شد.تاریخ درج : 1398/4/27 12:05:33

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir                        

 
امتیاز دهی