اخبار
جلسه هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد..

1398/6/7 پنجشنبه
چهلمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه راس ساعت 13 ظهر روز دوشنبه مورخ 4/6/98 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی دانشگاه با حضور اعضاء محترم برگزار گردید. در این جلسه مدارک ارتقاء دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارتقاء از دانشیاری به استادی آقای دکتر رزاق محمودی معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت و ارتقاء از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر روح الله کلهر موافقت گردید.


زمان درج خبر :  1398/6/7 12:22:48

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 

 
امتیاز دهی