اخبار
برگزاری جلسه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/7/6 شنبه
جلسه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه روز دوشنبه یکم مهر 1398 در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس دانشگاه و دیگر اعضای این کارگروه تشکیل شد، دکتر اویسی در خصوص فصل های تالیف شده کتاب مرجع تعیین کننده های اجتماعی سلامت توضیح دادند و سپس در خصوص پیگیری وضعیت راه اندازی رشته کارشناسی ارشد تعیین کننده های اجتماعی سلامت و دستیابی به اهداف بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی  در سطح دانشگاه و کلان منطقه بحث و تبادل نظرصورت گرفت .زمان درج خبر : 1398/7/6 13:44:40


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی