اخبار
نشست وبیناری هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد.

1398/7/17 چهارشنبه
با عنایت به اهمیت گسترش دانش پژوهی و همچنین به منظور تبیین موضوعات مرتبط و رفع ابهامات موجود در هیات ممیزه دانشگاه
های سراسر کشور، نشست وبیناری (شوکا) ساعت 12:30 ظهر روز یکشنبه مورخ 14/7/98 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.در این جلسه اعضای محترم هیات ممیزه و همچنین اعضای کمیته های تخصصی هیات ممیزه به همراه مدیر مرکز مطالعات دانشگاه شرکت نمودند. ابتدای جلسه آقای دکتر سید علی حسینی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع در خصوص عملکرد هیات ممیزه دانشگاهها و نیز آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مواردی مطرح فرمودند، سپس آقای دکتر میرزاده در خصوص اهمیت موضوع دانش افزایی در فرآیند ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی مسائلی را مطرح و مورد بررسی فرمودند. در انتهای جلسه آقای دکتر میرزاده به سوالات مطرح شده از طرف مسولین هیات ممیزه دانشگاههای دیگر پاسخ دادند.


زمان درج خبر :  1398/7/17 14:22:58


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی