اخبار
برگزاری اولین جلسه پدافند غیر عامل معاونت آموزشی


اولین جلسه پدافند غیر عامل حوزه معاونت آموزشی با حضور
آقای دکتر پدیسار  معاون آموزشی دانشگاه،آقای دکتر نامدار رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ،‌آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران(EOC) دانشگاه، مدیران حوزه معاونت آموزشی  و معاونین اداری مالی دانشکده های تابعه  روز یکشنبه 10 آذر 1398 در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد. مشخص شدن  اعضای کمیته پدافند غیر عامل معاونت آموزشی و انجام  اقدامات لازم در خصوص آموزش و ایجاد حساسیت در زمینه پدافند غیر عامل از جمله تصمیمات مهم  این جلسه بود.


زمان درج خبر : 1398/9/16 14:33:51


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 

 
امتیاز دهی