اخبار
برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای تدریس

سومین جلسه از دوره توانمند سازی اساتید با موضوع اشنایی با روش های تدریس در روز دو شنبه 16 دی 98 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی 13 برگزار گردید مدرس این کارگاه  خانم دکتر یخ فروش ها عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود که مطالبی را  در خصوص TBL برای حاضرین ارائه نمود و به سوالات آنها پاسخ داد.


 درج خبر : 1398/10/24 14:26:52


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی