اخبار
 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  تشکیل شد.

1398/10/24 سه‌شنبهسی و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز یکشنبه 15 دی 98 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه تشکیل شد . در این جلسه که با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده های پزشکی ، بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید، موضوعات ارجاعی از دانشکده ها در خصوص  تحصیلات تکمیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 

 درج خبر : 1398/10/24 14:38:09


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی