اخبار
آشنایی با سامانه مالی آموزشی دانشجویان

1398/10/26 پنجشنبه


به منظور پیشبرد اهداف آموزشی کارکنان دانشگاه و در خصوص سامانه سیستم مدیریت آموزش زیرمجموعه مالی روز دوشنبه 23 دی 98 کارگاهی با عنوان «آشنایی با سامانه مالی آموزشی دانشجویان» در سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار گردید. همکاران حوزه معاونت آموزشی، معاونت توسعه و دانشکد ها در این کارگاه حضور بهم رساندند. مدرس این کارگاه ، از همکاران شرکت سما سامانه بودند.


 درج خبر :  1398/10/26 11:51:25


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی