اخبار
برگزاری جلسه نحوه صدور گواهی نهایی و کمیسیون ماده 6

1399/5/6 دوشنبه

جلسه  تبادل نظر در خصوص نحوه صدور گواهی نهایی و کمیسیون ماده 6 به صورت مجازی  در رو ز 5 مرداد 99 برگزار شد این وبینار با حضور آقای مهندس منجمی از وزارت متبوع و کارشناسان آموزش مداوم دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد .

 

تاریخ درج خبر : 1399/5/6 10:17:56


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir 

 
امتیاز دهی