اخبار
برگزاری کنفرانس یک روزه بیماری های روانپزشکی

1399/5/8 چهارشنبه

واحد آموزش مداوم معاونت آموزشی کنفرانس یک روزه" بیماری های روانپزشکی " را برای مشمولین استان برگزار نمود. این کنفرانس  5 مرداد 99  بصورت مجازی و آنلاین برگزارشد.  در این کنفرانس یک روزه 150 تن از مشمولین شرکت نمودند که مباحثی در در خصوص اختلالات افسردگی/ دوقطبی/ اضطرابی برای شرکت کنندگان ارائه داد.  در انتهای وبینار شرکت کنندگان  بایستی به 21سوال از مباحث ارائه شده پاسخ میدادند.  


تاریخ درج خبر : 1399/5/8 13:17:03


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی