اخبار
برای انجام و توسعه فعالیت های دانش پژوهی، آیین نامه دانشگاهی تصویب می شود

1400/3/12 چهارشنبه
در نشست «دانش پژوهی» به منظور تدوین راهکارهای ارتقای فرآیند دانش پژوهی در دانشکده‌ها؛ در خصوص تقویت فرآیند دانش پژوهی بحث و تبادل نظر شد.

دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان این خبر، گفت: در این نشست، شیوه نامه فعالیت های نوآورانه دانش پژوهی، ابلاغی وزارت بهداشت، به دانشکده ها ارائه شد و با توجه به الزام انجام فرآیندهای دانش پژوهی در دانشگاه ها، بر اساس شاخص های اعتباربخشی مراکز مطالعات و شاخص های رتبه بندی علمی دانشگاه ها «رعد» بر انجام آن تاکید شد.

این مقام مسؤول اظهار کرد: توسعه زیرساخت های لازم در دانشکده ها، پرورش ایده های اعضای هیأت علمی در دفاتر توسعه دانشکده ها و برگزاری دوره های توانمندسازی با محوریت دانش پژوهی از نتایج این نشست بود.

به گفته دکتر اویسی، دکتر نوید محمدی، معاون آموزشی دانشگاه، تشکیل کمیته دانش پژوهی در هر یک از دانشکده ها را ضروری دانست و مقرر شد کمیته دانشکده ها برای انجام فعالیت های دانش پژوهی که منجر به فرآیند جشنواره مطهری درون دانشگاهی خواهد شد، امتیازات و تشویق هایی در نظر بگیرند. همچین مقرر شد آیین نامه درون دانشگاهی در این خصوص در شورای آموزشی دانشگاه و یا در هیات رئیسه مصوب شود.

گفتنی است، این نشست، روز 11 خرداد 1400 با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، رؤسا و معاونان آموزشی دانشکده ها برگزار شد.


 

تاریخ درج خبر : 1400/3/12 13:44:37


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی