اخبار
برگزاری آزمون مرحله اول سیزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

1400/3/19 چهارشنبه
آزمون مرحله اول سیزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی و به طور هم زمان در سراسر کشور برگزار گردید. در این آزمون، 37 تَن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با دانشجویان سایر دانشگاه های علوم پزشکی، در شش حیطه به رقابت پرداختند.

عناوین حیطه های سیزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی عبارتند از:

  1. آموزش پزشکی
  2. استدلال بالینی
  3. تفکر علمی در علوم پایه
  4. کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم
  5. مدیریت نظام سلامت
  6. مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت


 

تاریخ درج خبر :  1400/3/19 11:24:39


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی