اخبار اسلایدی
آزمون کشوری  MHLE به صورت الکترونیکی

 آزمون کشوری  MHLE به صورت الکترونیکی در روز پنج شنبه 17 مرداد 1398 با تعداد 15 داوطلب در مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد . این ششمین آزمون کشوری  MHLE است که از زمان راه اندازی مرکز ازمون الکترونیکی در این دانشگاه برگزار میگردد. این آزمون با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه،مدیر مرکز آزمون الکترونیکی  ، نمایندگان حراست  و دیگر کارشناسان مربوطه برگزار شد.زمان درج خبر :  1398/5/20 14:07:04

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 

 
امتیاز دهی