اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته (ACLS) جهت پرسنل درمانی بیمارستان کوثر در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته (ACLS) جهت 37 نفر از پرسنل درمانی بیمارستان کوثر، در روزهای 9 و 12 شهریور ماه 1398، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد. این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی، با هدف افزایش سطح معلومات و مهارت‌های عملی و بالینی پرسنل درمانی حاضر در کارگاه برگزار شد.زمان درج خبر :  1398/6/13 14:07:06


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی