اخبار اسلایدی
برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی به صورت الکترونیکی

در روز پنجشنبه 14 شهریورماه 1398 آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی (همزمان در سراسر کشور) به صورت الکترونیکی درمرکز آزمونهای الکترونیکی دانشگاه برگزار شد. این آزمون  با حضور  تعداد 144 دانشجو از واجدین شرایط دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور جناب آقای دکتر علیرضا عبدانی فر به عنوان نماینده ناظر در برگزاری آزمونها و آقای رحیم میرزایی نماینده حراست از دانشگاه علوم پزشکی زنجان و مسئولین ، نمایندگان حراست و دیگر کارشناسان مربوطه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرکز ازمونهای الکترونیکی برگزار شد.زمان درج خبر :  1398/6/17 09:49:18


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی