اخبار اسلایدی
کارگاه آشنایی با فضاهای ذخیره سازی ابری

به منظور پیشبرد اهداف بسته آموزش مجازی و با توجه به لزوم آشنایی اعضای محترم هیأت علمی با مباحث یادگیری الکترونیکی روز سه شنبه 16 مهر 98 کارگاهی با عنوان «آشنایی با فضاهای ذخیره سازی ابری» در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

مدرس این کارگاه که با حضور 26 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده ها و بیمارستانها تشکیل شد. آقای دکتر مهران قلعه نوی عضو هیأت علمی و مسئول بسته مجازی سازی در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بودند.زمان درج خبر :  1398/7/17 14:32:09


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی