اخبار اسلایدی
تشکر صمیمانه از زحمات کلیه پرسنل بهداشتی درمانی

هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

                                                سوره مائده آیه 32 

تاریخ درج خبر : 1399/5/6 10:19:45


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 
امتیاز دهی