اخبار اسلایدی
برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری، جهت دانشجویان پرستاری، به شیوه OSCE در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه
آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری، جهت 22 نفر از دانشجویان پرستاری، در روز شنبه تاریخ 4 مرداد ماه سال 1399، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد. این آزمون به روش ساختارمند عینی بالینی (Objective Structured Clinical Examination – OSCE)  با تاکید بر مهارت‌های عملی از جمله کنترل و ثبت علایم حیاتی، تزریقات و برقراری راه وریدی، مراقبت از زخم و پانسمان، اکسیژن تراپی، ساکشن، تعبیه لوله بینی- معده‌ای (گاواژ و لاواژ) برگزار شد


 

تاریخ درج خبر : 1399/5/7 14:23:22


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 
امتیاز دهی