اخبار اسلایدی
برگزاری جلسه کمیته دانشجویی

جلسه کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، با حضور دکتر اویسی مدیر مرکز مطالعات، دکتر کاظمی فر رئیس دانشکده پزشکی، دکتر ظفری مسئول کمیته دانشجویی و تعدادی از نمایندگان دانشجویان در روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل گردید.

در این جلسه نمایندگان دانشجویان به بیان مشکلات آموزشی و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات پرداختند.

 

تاریخ درج خبر : 1400/3/19 11:20:32


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی