اطلاعیه
 معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي آزمون سراسري  سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

اطلاعيه مصاحبه

 معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي آزمون سراسري

 سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

Flowchart: Document: اطلاعيه مصاحبه
 معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي آزمون سراسري
 سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 

ضمن عرض تبریک و خير مقدم، به اطلاع كليه معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي مي رساند  زمان مصاحبه روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 22/8/97 لغایت 24/8/97 میباشد. لازمست پذيرفته شدگان مذكور با در دست داشتن اصل مدارك در روز فوق جهت مصاحبه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز براي مصاحبه:

1- تصویر گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي

2- تصویر گواهينامه پايان دوره متوسطه

3- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن

4- اصل كارت ملي و يك برگ تصوير آن

5- عكس 4*3 ، تهيه شده در سال جاري یک قطعه (با پشت نويسي مشخصات)

6- وضعيت نظام وظيفه:

                      الف: اصل كارت پايان خدمت به انضمام يك برگ تصوير آن

                    ب : اصل كارت معافيت دائم، كفالت، موقت به انضمام يك برگ تصوير آن

                     ج : اصل دفترچه آماده به خدمت

7- گواهی نامه رانندگی ، تقدیر نامه ، کسب مقام ( امدادی فرهنگی علمی و ورزشی)

8- هر نوع عضویت در سازمان هلال احمر، بسیج، سهمیه شاهد و جانبازی

9- لباس ورزشی

 

آدرس محل مصاحبه  : قزوين، بلوار شهيد باهنر، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، دانشکده پیراپزشکی

                      


زمان درج خبر :  1397/8/7 12:08:29

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
                        
                                      

 
امتیاز دهی