اطلاعیه
اطلاع رسانی در خصوص نحوه ثبت پیشنهاد در سامانه جدید

با سلام و احترام

با عنایت به راه اندازی و بهره مندی از سامانه جدید نظام پیشنهادات به آدرس الکترونیکی sus.behdasht.gov.ir خواهشمند است به کلیه پرسنل خود اطلاع رسانی گردد تا از تاریخ 1/10/97 به بعد پیشنهادات خود را در سامانه فوق ثبت نمایند

مراحل ثبت نام در سامانه و ثبت پیشنهاد:

  1. مراجعه به سامانه
  2. ثبت نام در سامانه(درج مشخصات فردی و بارگذاری عکس پرسنلی )
  3. دریافت کلمه عبور از طریق پیامک
  4. ورود به سیستم با کاربری( کاربری کلیه پرسنل بصورت پیش فرض کدملی تعریف شده است)
  5. در صفحه نخست سامانه ثبت پیشنهاد(تکیمیل فرم پیشنهاد)
  6. در نهایت ثبت نهایی یا ثبت موقت که در ثبت موقت امکان ویرایش در مراجعات بعدی به سامانه وجود دارد

با تشکر


تاریخ درج خبر : 1397/10/16 08:42:01

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 

 
امتیاز دهی