اطلاعیه
اصلاحیه منابع آزمونهای ارتقاء، گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 98

بدينوسيله اصلاحيه ليست منابع آزمون هاي ارتقا گواهينامه و دانشنامه تخصصي رشته هاي چشم پزشكي ، رشته زنان و زايمان و رشته بيماريهاي قلب و عروق ، و راديولوژي ،‌به‌پيوست مجدداً ارسال مي‌گردد. مقتضي است مراتب به‌اطلاع كليه داوطلبان واجد شرايط رسانيده شود.

   بديهي است كليه منابع مورد اشاره در آدرس اينترنتي http://sanjeshp.ir نيز موجود مي‌باشد.

فایل پیوست را از اینجا دانلود نمایید. 


تاریخ درج خبر : 1397/10/17 14:06:32

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 

 
امتیاز دهی