اطلاعیه
رنامه آموزشی دستیاران جدید الورود گروه کودکان

برنامه آموزشی دستیاران جدید الورود گروه کودکان جهت اطلاع اعلام می گردد. فایل راهنمای برنامه ها  را از زیر دریافت نمایید.


فایل پیوست را از اینجا دانلود نمایید. 


تاریخ درج خبر : 1397/10/20 08:07:30

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی