اطلاعیه
فراخوان پذیرش فراگیر در دوره پودمانی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه جهت داروسازان عمومی و دانشچویان داروسازیتوجه :  فایل فراخوان را از اینجا دانلود نمایید. زمان درج خبر :  1398/5/19 12:04:32

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
 
امتیاز دهی