اطلاعیه
فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونیتوجه : فال فراخوان را با کلیک اینجا دانلود نمایید. 

زمان درج خبر :  1398/5/19 12:17:09

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
 
امتیاز دهی