اطلاعیه
جهت گرفتن شماره نظام پزشکی لطف به فایل پیوست مراجعه نمایید.

1398/6/9 شنبه

قابل توجه فارغ التحصیلان رشته پزشکی:

جهت گرفتن شماره نظام پزشکی لطف به فایل پیوست مراجعه نمایید.


زمان درج خبر :  1398/6/9 11:39:54

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی