اطلاعیه
چارچوب های ملی ارائه خدمت در بیماری دیابت، بیماریهای عروق کرونر، بیماریهای مزمن تنفسی، ترویج سبک زندگی سالم و حوادث ترافیکی

1398/6/12 سه‌شنبه

      احتراماً همانگونه که مستحضرید، از ملزومات پوشش همگانی سلامت و توسعه پایدار کشور، مدیریت و رهبری مؤثر و عملکرد سریع و مناسب در سطوح ملی، استانی و دانشگاهی به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر است.

از آنجاکه بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آنها و همچنین حوادث ترافیکی از عوامل اصلی مرگ و میر و بروز ناتوانی است، جمهوری اسلامی ایران متعهد گردیده است تا با سیاستگزاری و برنامه ریزی در سطوح مختلف و هدایت مداخلات مبتنی بر اولویت، از طریق جلب مشارکت ذی نفعان و همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در راستای کاهش مرگ زودرس ناشی از این بیماریها گام بردارد. لذا در راستای تحقق اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آنها، کارگروههای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر، چارچوب های ملی ارائه خدمت در بیماری دیابت، بیماریهای عروق کرونر، بیماریهای مزمن تنفسی، ترویج سبک زندگی سالم و حوادث ترافیکی را تدوین نموده که به پیوست، فایل های الکترونیکی کتابهای مذکور جهت استحضار و امر به پیگیری اهداف، اجرایی سازی استراتژی ها و فعالیت های مندرج در آنها در سطح دانشگاه و استان حضورتان ایفاد می گردد. شایان ذکر است، فایل های کتب مذکور در بخش انتشارات سایت کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر به آدرس  www.incdc.behdasht.gov.ir قابل دسترسی است.

امید است در پرتو عنایات الهی، هدایت کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر توسط حضرتعالی با مشارکت تمامی معاونین آن دانشگاه و مسؤولین و سیاستگزاران استانی در راستای اجرای مفاد چارچوب های ارائه خدمات و انجام مداخلات جامعه محور بتواند به کاهش آلام مردم بیانجامد.


زمان درج خبر :  1398/6/12 13:49:35


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی