اطلاعیه
اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره آموزش پژوهش

1398/6/14 پنجشنبه

     احتراما" باعنایت به برگزاری دوره مجازی آموزش پژوهش توانمندسازی مهارتهای زیست سلولی و مولکولی که که با اعطای گواهی معتبر توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران در تابستان و پاییز 98 برگزار می گردد و با توجه به اینکه دوره های مذکور در جهت آشنایی دانشجویان استعدادهای درخشان با حیطه های کاربردی و آشنایی با بازار کار و نیازمندی های آنان می تواند موثر باشد، خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی مناسب در خصوص بهره مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی،داروسازی و دندانپزشکی و پزشکی آن دانشگاه از دوره مذکور صورت پذیرد. ( اطلاعات تکمیلی پیوست می باشد)

مبلغ دریافتی از دانشجویان استعداد درخشان بابت ثبت نام فقط مبلغ یک میلیون ریال است.

آدرس سایت : www.Amouzan.com

دانشجویان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات با شماره 88989161 داخلی 8 تماس حاصل نمایند .

فایل راهنما را کلیک اینجا دانلود نمایید. 


زمان درج خبر :  1398/6/14 13:13:20


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی