اطلاعیه
تعریف و اضافه نمودن فرم تعهد محضری به مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان دستیاری دندانپزشکی 98

1398/6/20 چهارشنبه
زمان درج خبر :  1398/6/20 13:22:35


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی