اطلاعیه
فراخوان نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته ای در علوم پزشکی - دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1398/7/11 پنجشنبه

زمان درج خبر :  1398/7/11 10:40:12


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی