اطلاعیه
عدم پذیرش رشته دندانپزشکی یزد در نیمسال 98/99

با سلام

  احتراماً،  به پیوست نامه دانشگاه علوم پزشکی یزد مبنی بر عدم پذیرش دانشجوی انتقالی یا میهمانی از طریق سامانه انتقال ومیهمانی دانشجویان در نیمسال دوم 99-98 در رشته دندانپزشکی از سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد مقتضی است دستور فرمائید از معرفی دانشجوی رشته دندانپزشکی به آن دانشگاه خودداری نمائید.

با کلیک اینجا نامه دانشگاه علوم پزشکی یزد را دانلود و مشاهده نمایید. 


زمان درج خبر :  1398/7/16 08:10:51


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
  

 
امتیاز دهی