اطلاعیه
پذیرش دانشجو در رشته دندانپزشکی در دانشگاه شهید صدوقی یزد

فایل را با کلیک اینجا دانلود کنید. 


 درج خبر :  1398/10/19 08:23:09


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی