اطلاعیه
برگزاری دوره بیست هفته ای انترنی درمحل دفتر نمایندگی

1398/10/22 يكشنبه

     به پیوست نامه مدیر کل محترم همکاری های بین الملل منضم به اطلاعیه دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری دوره بیست هفته ای انترنی در محل دفتر نمایندگی آن سازمان در کشورمان جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد.

فایل پیوست را با کلیک اینجا دانلود کنید. 


 درج خبر :  1398/10/19 08:23:09


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی