اطلاعیه
فراخوان پذیرش اعضای هیات علمی و دانشجویان استعدادهای درخشان برای کارشناسان ارشد

1399/4/22 يكشنبهفایل پیوست را با کلیک اینجا دانلود نمایید.


تاریخ درج خبر :  1399/4/22 12:58:49


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی