اطلاعیه
برنامه زمانبندی و منابع آزمون پذیرش دستیار دوره فلوشیپ سال 99

1399/4/29 يكشنبه

پيرو انجام مراحل اجرايي آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) مرداد ماه سال 1399 برنامه زمانبندی آزمون مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد.

دریافت كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌:

روزهای سه‌ شنبه‌ و چهارشنبه‌ مورخ‌ 08و07/05/1399 از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون

برگزاری آزمون کتبی (به صورت الکترونیک):

روز پنج شنبه مورخ 09/05/1399

در يك مكان در هر دانشگاه و رأس ساعت 9 صبح

  • مراتب برگزاری آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق سایت دانشگاه (exam.tums.ac.ir) به اطلاع داوطلبین رسانیده می شود.
  • مراتب برگزاری آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از طریق سایت دانشگاه (http://msp.sbmu.ac.ir/) به اطلاع داوطلبین رسانیده می شود.
  • مراتب برگزاری آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق سایت دانشگاه (https://iums.ac.ir/index.php?site=fmddsse) به اطلاع داوطلبین رسانیده می شود.

بررسی اعتراضات آزمون کتبی:

روز جمعه مورخ 10/05/1399 از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون

آزمون شفاهي (با رعایت پروتکل های بهداشتی):

  • کلیه رشته ها از تاریخ 11/05/1399 لغایت 16/05/1399 (جهت دانشگاه های تهران)
  • کلیه رشته ها از تاریخ 11/05/1399 لغایت 13/05/1399 (جهت سایر دانشگاه ها)

شایان ذکر است منابع طراحی سوال مطابق با رفرانس اعلامی در سایت sanjeshp.ir  می باشد. (منابع پیوست)

مقتضی است دستور فرمایید مراتب اطلاع رسانی داوطلبین به نحو مناسب از طریق سایت آن دانشگاه صورت پذیرد.

   

تاریخ درج خبر :  1399/4/29 08:44:53


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی