اطلاعیه
تمدید مهلت ویرایش و ثبت نام در سامانه انتقال میهمانی

1399/4/29 يكشنبه

احتراما،  با عنایت به نامه شماره 953/101 مورخ 1/4/99 منضم به تصویرمکاتبه شماره 32057 مورخ 21/3/99 رییس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خصوص بند 13 از مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 31/3/99 مبنی بر ایجاد ساز و کارهایی در راستای رفع موانع انتقال و میهمانی جهت به حداقل رسانیدن ترددهای بین استانی دانشجویان،‌ و پیرو مکاتبه این مرکز به شماره 1598/521/د مورخ 4/4/99 بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه های نقل و انتقال و میهمانی توسط دانشجویان و دانشگاه های مبدا و مقصد به مدت 15 روز از چهارشنبه مورخ 25/4/99 لغایت چهارشنبه 8/5/99 تمدید می گردد. لذا خواهمشند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان رسانیده شود.

 

تاریخ درج خبر : 1399/4/29 09:00:24


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی