اطلاعیه
تمدید مهلت ثبت نام آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دندانپزشکی سال 99

1399/5/5 يكشنبه

با سلام و احترام

      احتراما بدين وسيله اعلام می نماید امکان تمدید ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه/ گواهينامه رشته هاي تخصصي دندانپزشكي در سال 99 از روز یکشنبه تاريخ 5/5/99 لغایت چهارشنبه مورخ 8/5/99به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشـــکی به آدرس:  www.sanjeshp:irا فراهم گردیده و همزمان سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی به آدرس: http://obligat.behdasht.gov.ir  معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم گردیده که قبلا از طریق هر دو سامانه به داوطلبان اطلاع رسانی شده است. خواهشمند است در خصوص اطلاع رساني مجدد و به موقع به داوطلبان اين آزمون جهت ثبت نام و ارسال مدارک اقدام لازم به عمل آید.

لازم به ذكر است كليه افراديكه در سال گذشته تنها در آزمون كتبي قبول و موفق به اخذ نمره قبولي در آزمون شفاهي نگرديده اند و همچنين داوطلباني كه مشغول انجام تعهدات قانوني خود مي باشند، همزمان با ثبت نام از طريق مراجعه به سايت سنجش آموزش پزشـكي، ملزم به ثبت نام از طریق سامانه مي باشند .


 

تاریخ درج خبر : 1399/5/5 09:42:53


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 
امتیاز دهی