اطلاعیه
اطلاعیه مربوط به انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و يا ساير مراحل گزينش معرفی شدگان رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین

1399/7/19 شنبه

با عرض سلام وتبریک خدمت پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی به استحضار میرساند  ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه های ذیل مربوط به انجام مراحل مصاحبه ، معاینه و ساير مراحل گزينش  در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین،   در روزها و ساعات تعیین شده جهت انجام مراحل فوق الذکر مراجعه نمایید. لازم به ذکر است با توجه به اپيدمي کوويد-19 و جهت کاهش خطر مواجهه داوطلبان و ممتحنين، گروه‎هاي 4 نفره با زمان بندي تقريبي طراحي و اعلام گرديده است.


 
شرایط حضور در مصاحبه
مراحل گام به گام مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده
اسامی شرکت کنندگان


 

تاریخ درج خبر :  1399/7/19 14:43:54


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی