اطلاعیه
ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 00-99

1399/8/5 دوشنبه

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی جاری به اطلاع می رساند به محض وصول اسامی پذیرفته شدگان این دانشگاه از طرف وزارت متبوع امکان ثبت نام در پایگاه اینترنتی مربوط به نشانی http://er.qums.ac.ir برقرار خواهد شد و اطلاع رسانی های بعدی درباره نحوه ثبت نام و ورود به سامانه نیز از طریق سامانه فوق الذکر انجام خواهد شد. خواهشمند است جهت جلوگیری از اتلاف وقت از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.

قابل ذکر است مدارک لازم ثبت نام (جهت پیش آگاهی) به شرح زیر می باشد:

1-        6 قطعه عكس 4*3 ( پشت نويسي شده ) *

2-        كارت ملي ( پشت و رو ) *

3-        شناسنامه (تمام صفحات) *

4-        دانشنامه كارشناسي / كارشناسي ارشد و ريز نمرات ( در صورت دريافت دانشنامه ) و يا مدركي كه نشان دهنده فراغت ازتحصيل باشد . لازم به ذكر است دانشجويان ترم‌آخر بايستي تا پايان شهريور ماه فارغ التحصيل شوند. بديهي است در صورت عدم فراغت از تحصيل مسئوليت عواقب بعدي بعهده دانشجو خواهد بود و‌ از ثبت نام فرد جلوگيري بعمل خواهد آمد. *

5-        كارت پايان‌خدمت يا معافيت دائم يا مداركي كه نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه آقايان مي‌باشد. ( پشت و رو )

6-       مدرك نشان دهنده 2 سال سابقه كار باليني با مدرك كارشناسي (تا پايان شهريور ماه و براي پذيرفته شدگان رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه )

7-       آخرين وضعيت بدهي به صندوق رفاه دانشجويان ( با مراجعه به صندوق رفاه دانشجويان وزارت و يا معاونت دانشجويي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي قابل دريافت مي باشد.) *

1-7-دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي بايد هر گونه مدرك نشان دهنده تسويه حساب با دانشگاه مذكور را ارايه نمايند. ( از قبيل برگه تسويه حساب، مدرك دانشنامه تحصيلي يا گواهينامه موقت و ... )

8-        اصل مدرك نشان دهنده استفاده از سهميه استعداد درخشان / رزمندگان و ايثارگران .

9-  موافقت نامه  بدون قيد شرط  از محل كار جهت ادامه تحصيل ( براي كارمندان شاغل )              

10-آخرين حكم كارگزيني ( براي كارمندان شاغل )

11-تصوير برابر اصل تعهد محضري به محل كار ( براي كارمنداني كه از ماموريت آموزشي جهت ادامه تحصيل استفاده نموده اند؛ پذيرفته شدگان لازم است نمونه فرم تعهد محضري را از اين سامانه دريافت و پس از هماهنگي با محل كار و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي تصوير برابر اصل آن را از طريق اين سامانه ارسال نمايند. )

12-    تعهد محضري ثبت شده در دفتر اسناد رسمي ( لازم است پذيرفته شدگان  سهميه آزاد با پرداخت شهريه  فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده وبا هماهنگي دفتر امور حقوقي دانشگاه آن را در دفتر اسناد رسمي ثبت نموده و تصوير اسكن شده آن را در اندازهA4از طريق همين سامانه ارسال نمايند. ارايه اصل سند تعهد محضري تاييد شده هنگام مراجعه حضوري به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي ضروري مي باشد. )

تاييد سند  تعهد محضري توسط دفتر امور حقوقي دانشگاه  الزامي مي باشد. لطفا با كارشناس دفتر حقوقي خانم استواري شماره تماس 5-33336001-028 داخلي 2014هماهنگي نماييد.

1-13-براي كسب اطلاعات بيشتر درباره نحوه سپردن تعهد محضري به نشاني اينترنتي http://vce.qums.ac.ir/Portal/home/?177507/خدمات-آموزشي مراجعه نماييد.

13-     معرفينامه از مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت جهت شركت در آزمون ( ‌اتباع خارجي )

14-    كليه صفحات گذرنامه با حداقل 6 ماه اقامت معتبر و يا هر مدرك هويتي معتبر ( ‌اتباع خارجي )

 

 

فرمهايي كه بايد تكميل شوند:

1- فرم صلاحيت عمومي ( لازم است پذيرفته شدگان فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده -در يك برگA4پشت و رو چاپ گردد- و پس از تكميل و الصاق دو قطعه عكس بر روي آن هنگام مراجعه حضوري به دانشگاه به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي تحويل نمايند.لازم به ذكر است ارسال اين فرم از طريق سامانه ثبت نام ضروري نمي باشد.)  

2-
 فرم تعهد شماره 1 ( لازم است پذيرفته شدگان فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده و پس از تكميل از طريق همين سامانه ارسال نمايند.  ارايه اصل فرم تكميل شده به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي الزامي است. ) *

3- فرم تعهد شماره 2 ( لازم است پذيرفته شدگان فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده و پس از تكميل از طريق همين سامانه ارسال نمايند. ارايه اصل فرم تكميل شده به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي الزامي است. در ضمن  دانشجويان شهريه پرداز  ملزم به ارسال اين فرم  نمي باشند)

4- فرم پرداخت غرامت انصراف ( لازم است پذیرفته شدگان شهریه پرداز فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده و پس از تكميل از طريق همين سامانه ارسال نمايند. ارايه اصل فرم تكميل شده به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي الزامي است. )

5- فرم درخواست معافيت تحصيلي براي پذيرفته شدگاني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام نداده اند و يا در حال انجام خدمت مي باشند. ( لازم است پذيرفته شدگاني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام نداده اند فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده و پس از تكميل و الصاق عكس بر روي آن هنگام مراجعه حضوري به دانشگاه به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي تحويل نمايند. در ضمن افرادي كه در حال انجام خدمت مي باشند فرم مذكور را تكميل و به يگان خدمتي خود تحويل داده و برگه ترخيص از خدمت را دريافت و به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي تحويل نمايند. )

6- فرم اعلام عدم اشتغال به كار در مراكز دولتي ( در صورتيكه كارمند دولت نيستيد، فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده و پس از تكميل از طريق همين سامانه ارسال نمايند. ارايه اصل فرم تكميل شده به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي الزامي است. )

7-فرم مربوط به اتباع بيگانه ( لازم است پذيرفته شدگان اتباع بيگانه فرم مذكور را از اين سامانه دريافت نموده و پس از تكميل از طريق همين سامانه ارسال نمايند. ارايه اصل فرم تكميل شده به همراه مابقي مدارك به معاونت آموزشي دانشگاه اداره تحصيلات تكميلي الزامي است. )


برای دنلود فرم ها اینجا را کلیک نمایید. 


تاریخ درج خبر :  1399/8/5 13:12:10


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir 

 
امتیاز دهی