اطلاعیه
فرآيند و اطلاعيه زمان و مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1399 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

1399/8/11 يكشنبه

ضمن تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1399 اين دانشگاه به اطلاع می رساند ثبت نام اين دانشگاه به صورت اینترنتی انجام مي پذيرد كه لازمست پذيرفته شدگان  فرآيند و اطلاعيه ثبت نام را كه فايلهاي آن در ذيل اطلاعيه آمده دريافت و پس از مطالعه براساس مفاد آن اقدام به ثبت نام نمايند. ضمن آنكه درصورت عدم ثبت نام اينترنتي در سامانه ثبت نام دانشگاه، امكان  شروع به تحصیل پذيرفته شدگان ميسر نخواهد بود.

ضمناً پذيرفته شدگان عزيز مي توانند از ساعت -/8 مورخ 12/8/99  به سامانه ثبت نام دانشگاه مراجعه و نسبت به  ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند.

  1. فرآيند ثبت نام از پذيرفته شدگان جديد الورود كارشناسي (پيوسته) و دكتري عمومي (پزشكي و دندانپزشكي) و شهریه پرداز
  2. اطلاعيه زمان و مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1399 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

                                       
                                   (حوزه معاونت آموزشي دانشگاه)
تاریخ درج خبر :1399/8/10 12:35:57سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی