اطلاعیه
تغییر زمان ثبت نام انتقالی دانشجویان شاهد جدیدالورود

1399/8/27 سه‌شنبه

مجید نجفی
مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه گفت: در خصوص سامانه انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، با توجه به اینکه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری در برخی از دانشگاه ها با تاخیر انجام خواهد شد، به همین منظور زمان ثبت نام دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر متقاضی در سامانه انتقال از تاریخ 26 آبان 99 به تاریخ 08 آذر 1399 لغایت 12 آذر 1399 تغییر نموده است.


 

تاریخ درج خبر :  1399/8/27 13:19:35


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی