اطلاعیه
عدم ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان در دانشگاه علوم پشکی ایران

1400/2/11 شنبهبه این وسیله به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 پذیرش داشجو میهمان جدید ندارد. 
 

تاریخ درج خبر : 1400/2/11 08:30:13


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی