اطلاعیه
منابع آزمون های جامع دکتری پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی

1400/2/18 شنبه

فهرست منابع آزمون را با کلیک اینجا می توانید دانلود نمایید. 


تاریخ درج خبر : 1400/2/18 11:14:18


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی