اطلاعیه
سخنرانی دکتر یخ فروش ها در اولین برنامه جامع کشوری آموزش مداوم

1400/3/19 چهارشنبه

دکتر افسانه یخ فروش ها، عضو هیأت علمی دانشگاه و دارای مدرک دکتری تخصصی آموزش پزشکی، روز 17 خرداد 1400 به عنوان سخنران مدعو، در کارگاه "شبیه سازی با محوریت تعلیم و کاربرد بیمار استاندارد" به صورت مجازی و در بستر Adobe Connect سخرانی کرد.

گفتنی است این کارگاه بخشی از اولین برنامه جامع کشوری آموزش مداوم بود که با هدف توانمندسازی اساتید در آموزش بالینی، توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

 

تاریخ درج خبر : 1400/3/19 13:16:23


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی