اطلاع رسانی
جدول زمانبندي سامانه انتقال نيمسال اول 1401-1400

1396/8/13 شنبه

     احتراماً، به اطلاع مي رساند سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال اول  1401-1400بر اساس جدول مشروحه ذيل فعال خواهد گرديد. خواهشمند است ضمن اطلاع رساني دقيق نسبت به ثبت درخواست، رسيدگي و پاسخگويي به تقاضاهاي انتقال و ميهماني دانشجويان بر اساس بازه هاي زماني مشروحه ذيل اقدام لازم بعمل آيد. شایان ذکر است، نقل و انتقال دانشجويان بايستي فقط از طريق سامانه مذكور اقدام و پيگيري گردد و از استفاده از سايت يا سامانه دانشگاه در اين خصوص خودداری گردد.
 

ضمنا، مقتضی است دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي كه در نيمسال مذكور پذيرش دانشجوي انتقال يا ميهماني ندارند، اطلاع رساني لازم را در اين خصوص معمول فرمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند که با توجه به ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ، تصمیم گیری در خصوص انتقال این دسته از دانشجویان طبق روال سنوات گذشته در کمیسیون موارد خاص انتقال دانشجویان مقازع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) درروز یکشنبه 31 ام مرداد ماه 1400 انجام خواهد شد. 
جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان

یکشنبه 5 اردیبهشت تا پنج شنبه 6 خرداد 1400

ثبت نام دانشجويان متقاضي در دانشگاههاي مبداء وبارگذاري مدارك لازم

شنبه 8 خرداد تا سه شنبه 18 خرداد 1400

بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء  و ويرايش توسط دانشجو

چهارشنبه 19 خرداد تا شنبه 19 تیر 1400

 رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مبداء

یکشنبه 20 تیر تا پنج شنبه 31 تیر 1400

بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ويرايش توسط دانشجو

شنبه 2 مرداد تا یکشنبه 31 مرداد 1400

رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مقصد

 
امتیاز دهی