اطلاع رسانی
دسترسی اعضای هیات علمی، داروسازان، پزشکان، دندان پزشکان و دانشجویان با تمامی گرایش های علوم پزشکی

1396/12/24 پنجشنبه

با سلام و احترام؛

در راستای تاکید برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر دو محور مهم ارتقای نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی و توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با عقد تفاهم نامه با برخی سازمان ها و موسسات معتبر بین المللی مجری دوره ها و آزمون های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی از جمله City and Guilsزمینه برگزاری آنها را در داخل کشور فراهم نموده است.ماحصل این اقدام دسترسی طیف گسترده ای از اعضای هیات علمی، داروسازان، پزشکان، دندان پزشکان و دانشجویان با تمامی گرایش های علوم پزشکی به بیش از 52 دوره آموزشی آنلاین و 5 آزمون تخصصی مرتبط با بهداشت و سلامت از طریق زیر است:

http://vums.ac.ir/Default.aspx?NSID=1&SSLID=1&NID=7147                   

 
امتیاز دهی