اطلاع رسانی
شیوه نامه دوره مشاهده گری اعضای هیات علمی

1396/12/24 پنجشنبه
به منظور دانلود شیوه نامه اینجا را کلیک نمایید. 

تاریخ درج خبر :  1396/12/24 10:07:56


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی